הוראות שימוש ובטיחות

הוראות שימוש ובטיחות
במוצרי תליה שונים כגון ערסלים, ציליות נדנדות וכו, התקנתם הינה על ידי בעל מקצוע ו/או גורם
מוסמך. השימוש במוצרים אלה על ידי ילדים מתחת לגיל 18 יהיה רק בליווי מבוגר. 
אחת לחודש לפחות יש לוודא שהחבלים המותקנים בערסלים והנדנדות לא נשחקים. כמו כן, יש להיזהר מחנק וכן לבדוק היטב בנקודות החיכוך, באזור השאקל והחבל ובחיבור לתקרה/ קורה פגמים ו/או קרעים ו/או חבלות. במידה וחבל נשחק ניתן לפנות לשרות הלקוחות לרכישת חבל חדש.